اینجا شهر دیجیتالیه خرید و فروش ماشین آلات آبمیوه و بستنی و کافی شاپ میباشد

در نظر داشته باشد برخی اوقات ممکنه دستگاههایی که تو کسب کار شما اسـتفاده ای نداره و خـیلیـم جاگیر و بـدون مصـرف هسـتن برای کسب و کار دیگه استفاده حیاتی دارن و یـا برعکس شاید شـما منتظر نقدینـگی هسـتین تا یـک دسـتگاه جدید بـخرین ما در جـهت کمک به کسب وکارهای ایـرانی که تو حـرفه خـودشون نـظیر ندارن مـخصوصا آبمیوه و بـستنی و کافی شاپ ها یک فضای دیـجیتالی ایـجاد کردیم تا شـما دوسـتان بـتونین مـاشین آلات و اثـاث بدون مـصرف خودتون رو براحـتی و سـریع بفروشـید و با اطـمینان دسـتگاههای مـورد نـیازتون رو بـخرید .باعث افـتخار ماسـت بـتونیم تو ایـن زمینه شما رو همیاری و کمک کنیم.

قیمت فروش 89 میلیون
استوک 34 میلیون
قیمت فروش 89 میلیون
استوک 34 میلیون
قیمت فروش 89 میلیون
استوک 34 میلیون